Uvjeti poslovanja

Uplatom cijene karte, Putnik se obvezuje na sve odredbe i uvjete koji su navedeni u nastavku teksta. Karta te Odredbe i uvjeti predstavljaju cjelokupni sporazum između Putnika i Prijevoznika te imaju prednost nad svim drugim sporazumima, usmenim, implicitnim ili pismenim (dalje u tekstu: Ugovor).

Definicije

 • Pojmovi „Vi“ „Vaš“ i „Putnik“ odnose se na sve osobe koje kupuju ili putuju pod ovim Ugovorom, uključujući sve maloljetnike u pratnji, kao i nasljednike i zastupnike svake osobe. Vaše prihvaćanje ovog Ugovora predstavlja Vaše priznavanje i prihvaćanje primjene ovih odredbi i uvjeta na Vas i sve druge osobe koje putuju pod ovim Ugovorom, pri čemu svi prihvaćaju i slažu se s odredbama i uvjetima koji su ovdje navedeni.
 • Pojmovi „Mi“, „Nas“, „Naš“ i „Prijevoznik“ odnose se na društvo KOMPAS d.o.o. POREČ, M. Vlašića 20, Croatia, ID HR-AB-52-040074652, njegove podružnice ili društva kćeri, kao i na vlasnika ili korisnika Broda.
 • Pojam „Brod“ odnosi se na plovilo koje smo Mi uzeli u najam, njime upravljamo ili ga osiguravamo kao prijevozno sredstvo kojim Vi putujete i/ili bilo koji zamjenski brod.
 • Pojam „Kapetan“ odnosi se na kapetana broda ili bilo koju osobu koju isti ovlasti.
 • Pojam „Putnička agencija ili Ovlašteni posrednik“ odnosi se na fizičku osobu/ pravnu osobu koju je Prijevoznik ovlastio kao prodavatelja karata ili posrednika u prodaji karata.
 • Pojam „Odredište“ odnosi se na pomorske linije od Istre do Venecije i obratno te ne podrazumijeva vožnje između istarskih luka.

Granične formalnosti

 • Putnici su odgovorni za ispunjavanje graničnih formalnosti.
 • Nakon ukrcavanja Putnik je dužan posjedovati važeću kartu.
 • Prijevoznik nije odgovoran u slučaju da se putniku zabrani ukrcavanje na polaznojtočki ili  iskrcavanje u  odredišnoj luci zbog neposjedovanja potrebnih isprava, uključujući vize, ili zbog neispunjavanja formalnosti od strane Putnika.
 • Vozačka dozvola ne predstavlja valjanu identifikacijsku ispravu na međunarodnim putovanjima i kao takva nije prihvatljiva.
 • U takvim će slučajevima Putnik nadoknaditi Prijevozniku svaku eventualnu štetu i troškove, bez ograničenja uključujući izdavanje jednosmjerne/povratne karte.
 • U slučaju da djelovanje ili nedjelovanje bilo kojeg Putnika onemogući isplovljavanje Broda u predviđeno vrijeme polaska, Putnik će nadoknaditi Prijevozniku svaku eventualnu štetu i troškove.

Cijena

 • Cijena karte uključuje plovidbu, državne lučke takse pri polasku i dolasku, namete – ovisno o primjeni, te pristojbe za gorivo.
 • Prijevoznik zadržava sva prava koja se odnose na određivanje cijena i plaćanje cijene karte.
 • Prijevoznik zadržava pravo naplate svakog povećanja poreza, nameta, deviznog tečaja ili pristojbi za gorivo koji nastupe za vrijeme plovidbe, kao i pravo promjene cijene karte sukladno fluktuacijama, čak i u slučaju da je karta u cijelosti plaćena.

Valjanost karte

 • Putnik ne može prenijeti kartu na drugu osobu. Karta vrijedi samo za osobu, Brod i Odredište unutar roka valjanosti koji je naznačen na karti.
 • Putnik može kupiti jednosmjernu ili povratnu kartu. Karte s otvorenim povratkom nisu u ponudi, što znači da su u slučaju kupovine povratne karte polazak i povratak na isti dan.
 • Prilikom rezervacije Putnik je dužan unijeti točne podatke (ime, spol, prezime, državljanstvo, datum rođenja, broj putovnice/osobne iskaznice) koji se od njega traže u sustav rezervacija. Ukoliko bilo koji podatak koji se unese prilikom rezervacije ne odgovara podacima na ispravama koje se daju na uvid prilikom prijave, Prijevoznik ima pravo putniku zabraniti ukrcavanje, bez prava na povrat novca.
 • Prijevoznik ne odgovara za izgubljene, ukradene, zametnute ili uništene karte.
 • Ne možete putovati na račun izgubljene karte. Ukoliko želite putovati, morate ponovo kupiti kartu.

Putnici

 • Vi jamčite da ste Vi i svi drugi Putnici koji putuju zajedno s Vama fizički, emocionalno i na svaki drugi način sposobni za putovanje.
 • Upozoravamo na mogućnost promjene vremenskih uvjeta za vrijeme putovanja.
 • Putnici sa zdravstvenim poteškoćama, za koje nisu zatražili liječničko mišljenje, dužni su o tome obavijestiti člana posade Prijevoznika prije polaska. Kapetan može po vlastitom nahođenju i u interesu putnika zabraniti ukrcaj.
 • Putnik je dužan pažljivo provjeriti pojedinosti rezervacije/putnih isprava i ukoliko utvrdi neke netočnosti o tome mora obavijestiti Prijevoznika ili putničku agenciju.
 • Putnici prije puta moraju provjeriti posjeduju li sve potrebne (važeće) isprave.

Posebne potrebe

 • Putnici s posebnim potrebama obavijestit će Prijevoznika o bilo kakvim zahtjevima prilikom izvršenja rezervacije. U fazi rezervacije ti se zahtjevi mogu navesti pod „Dodatnim napomenama“.
 • Ukoliko se putnici ne mogu samostalno kretati, naš uvjet je da putuju u pratnji odgovorne osobe u dobi od najmanje 16 godina.
 • Putnici s ograničenom mobilnošću mogu putovati našim Brodom pod uvjetom da su u pratnji odgovorne osobe u dobi od najmanje 16 godina.
 • Invalidska kolica, električna invalidska kolica i hodalice mogu se unijeti bez nadoplate.
 • Zbog ograničenog prostora na Brodu, skuteri za invalide nisu dopušteni na Brodu.
 • Brodovi nisu prilagođeni za ukrcavanje, iskrcavanje i smještaj osoba s invaliditetom
 • Naše kabinsko osoblje rado će pružiti svu potrebnu pomoć, međutim, oni nisu ovlašteni za pružanje medicinskih usluga poput davanja injekcija.
 • Zbog sigurnosnih razloga, kabinska posada ne smije podizati putnike ili im pomagati u obavljanju osobne higijene.
 • Zbog sigurnosnih  razloga, Prijevoznik ne dozvoljava putovanje maloljetnicima mlađim od 16 godina bez pratnje odrasle osobe starije od 18 godina. U slučaju školskih grupa, ključno je da takva grupa bude u pratnji najmanje jednog voditelja u dobi iznad 18 godina i da voditelj sa sobom ima popis sa svim detaljima (ime, prezime, spol, državljanstvo, datum rođenja, broj putovnice/osobne iskaznice) svih putnika koji putuju s grupom.
 • Molimo naše putnike da se informiraju o općim imigracijskim propisima koji u Hrvatskoj i Italiji vrijede za maloljetnike (Putnici u dobi ispod 18 godina) koji putuju bez pratnje ili u pratnji odraslih osoba koje nisu njihovi roditelji ili zakonski skrbnici.
 • Putnici su odgovorni za provjeru takvih uvjeta putovanja budući da je nemoguće navesti sve zakonske odredbe – iste se mogu mijenjati bez prethodne obavijesti.
 • Putnici koji na put vode maloljetnike koji nisu njihova djeca mogu očekivati da ih se prilikom prijave, ukrcavanja ili iskrcavanja zatraži da pokažu posebnu dokumentaciju, kao što su pravne isprave s ovlaštenjem maloljetnikovih roditelja ili zakonskih skrbnika da putuju s navedenim putnicima. Neposjedovanje takve dokumentacije može rezultirati zabranom ukrcavanja, pri čemu putnici neće imati pravo na povrat novca.

Ukrcavanje

 • Putnici prije polaska moraju provjeriti da nije došlo do izmjena datuma i vremena polaska Broda koji su naznačeni na karti. Iz tog se razloga preporučuje potvrđivanje rezervacije 24 sata prije polaska, pri polasku i povratku.
 • Putnici su dužni provjeriti vrijeme ukrcavanja koje je naznačeno na karti.
 • Šalteri za prijavu putnika u Veneciji i Hrvatskoj zatvaraju se 15 minuta prije polaska.

Dozvoljena prtljaga

 • Putnici koji su kupili jednosmjernu ili povratnu kartu mogu ponijeti: 1 (jedan) prijavljeni komad prtljage čije dimenzije ili težina nisu propisani te 1 (jedan) komad ručne prtljage dimenzija do 56cm x 45cm x 25cm i težine do 10 kg. Torbice, aktovke, prijenosna računala, vrećice s kupljenom robom, fotoaparati i slično moraju se nositi u 1 (jednom) komadu dozvoljene ručne prtljage. Moguća je dodatna nadoplata prtljage.
 • Iznad navedeni komadi prtljage uključeni su u cijenu karte i nije ih potrebno prijavljivati u fazi rezervacije.
 • Višak prtljage može se prijaviti u fazi rezervacije uz nadoplatu od 5,00 eura po komadu prtljage za svako putovanje ili prilikom prijave uz nadoplatu od 10,00 eura po komadu prtljage za svako putovanje.
 • Za bebe nije dozvoljena prijava ručne prtljage. Međutim, dopuštena su jedna potpuno sklopiva kolica po djetetu bez nadoplate.
 • Dodatna oprema za bebe, kao što su autosjedalice/sjedalice s naslonom i putni krevetići mogu se unijeti uz dozvoljenu osobnu i prijavljenu prtljagu i podliježu nadoplati u slučaju prekoračenja dopuštene količine prtljage.
 • Bicikli se ne smatraju prtljagom, čak i ako se nose u prikladnim vrećama/prtljazi te podliježu nadoplati u iznosu od 10,00 eura po biciklu. Bicikli se mogu prijaviti u fazi rezervacije ili prilikom prijave. Brodovi raspolažu ograničenim prostorom za bicikle, stoga se preporučuje prethodna najava. Napomena: Električni bicikli i električni skuteri nisu dozvoljeni na našim brodovima.
 • Sva prtljaga treba biti označena naljepnicama s imenima.
 • Pri polasku iz Hrvatske putnik kroz graničnu kontrolu nosi cjelokupnu prtljagu, uključujući prijavljenu prtljagu.
 • Pri polasku iz Venecije prijavljenu prtljagu treba predati na šalteru za prijavu nakon čega će je na pregled preuzeti lučko osoblje zaduženo za sigurnost. Ručnu prtljagu nosi putnik prilikom prolaska kroz zaštitnu ogradu i graničnu kontrolu. Ključno je da putnik identificira prijavljenu prtljagu koja će biti uz Brod prije ukrcavanja, kako bi je osoblje Prijevoznika ukrcalo na Brod.
 • Zbog sigurnosnih razloga, putnicima je dozvoljeno da na svoja sjedala ponesu samo manje komade prtljage, kao što su torbice, aktovke, prijenosna računala, vrećice s kupljenom robom, torbe za fotoaparate. Putnici su obvezni ostaviti sve druge stvari, uključujući krupniju ručnu prtljagu, u za to namijenjenom skladišnom prostoru prema uputama osoblja Broda.
 • Krupna prtljaga ili prateći teret može se unijeti uz prethodnu suglasnost Kapetana Broda te podliježe naplati viših pristojbi sukladno utvrđenim tarifama.
 • Prtljagom se smatra isključivo prtljaga s osobnim stvarima putnika.
 • Prtljaga bez pratnje nije dozvoljena.
 • Prijevoznik nije odgovoran za izgubljenu ili namjerno oštećenu prtljagu.
 • U interesu sigurnosti, Prijevoznik može uništiti bilo koji komad prtljage bez pratnje ili prtljage koja je ostavljena nakon iskrcavanja.

Kućni ljubimci

 • Ukoliko putujete s kućnim ljubimcima, molimo vas da provjerite posjedujete li međunarodnu putovnicu za životinje.
 • Sve životinje moraju primiti cjepiva koja su propisana u mjestu polaska i u odredišnoj luci.
 • Prijevoznik ne snosi odgovornost u slučaju da se zabrani ukrcavanje životinje u mjestu polaska ili iskrcavanje u odredišnoj luci zbog nedostatka potrebnih isprava i cjepiva. U takvim će slučajevima putnici koji sa sobom vode ljubimce Prijevozniku nadoknaditi eventualnu štetu i troškove, bez ograničenja uključujući i izdavanje jednosmjerne/povratne karte, ovisno o primjeni.
 • Za prijevoz mačaka potrebno je osigurati prikladne kaveze.
 • Duljina pasa ne smije prekoračivati 60 cm, a visina 50 cm (od glave). Svi psi moraju imati vodilicu i brnjicu.
 • Prilikom rezervacije potrebno je najaviti svaku životinju.
 • Kapetan Broda može prema vlastitom nahođenju i u interesu drugih putnika zabraniti ukrcavanje neke životinje, bez obzira na to je li valjano najavljena i posjeduje li vlasnik sve potrebne isprave i dokaze o primljenim cjepivima za svog ljubimca. U takvim slučajevima Prijevoznik neće odgovarati za povrat novca uplaćenog za životinju, kao ni za kartu putnika.
 • Molimo vas da imate na umu da vaš ljubimac neće nužno biti smješten u prostor za sjedenje.
 • Ljubimci podliježu nadoplati od 10,00 eura po ljubimcu.

Povrat novca i izmjene rezervacija

 • Otkazivanje rezervacije do 24 sata prije polaska će biti u potpunosti vraćen novac na zahtijev klijenta.
 • Sve rezervacije na svim pravcima podliježu naknadama za otkazivanje.
 • U slučaju otkazivanja rezervacije između 12 i 24 sata prije polaska naplaćuje se 50% vrijednosti rezervacije.
 • Za otkazivanje rezervacije unutar 12 sati prije polaska ne ostvaruje se pravo na povrat uplaćenih sredstava.
 • Putnici koji se ne prijave za polazak na vrijeme ili se ne ukrcaju ne ostvaruju pravo na nikakav povrat uplaćenog iznosa.
 • Ukoliko je nakon izmjene cijena nove karte veća od cijene originalne karte, razlika u cijeni karata također se naplaćuje. Ako je nova cijena karte manja od cijene originalne karte, povrat razlike cijene nije ostvariv. Izmjena rezervacije odnosi se na vrijeme i datum polaska ili program izleta.
 • Promjene imena nisu dopuštene.
 • Izmjene ovise o raspoloživosti.

Odgoda/Otkazivanje/Promjena pravca

 • Specifikacije plovila kojim će se osigurati prijevoz su indikativne, budući da se isti može zamijeniti drugim plovilom.
 • Prijevoznik zadržava pravo odgode, otkazivanja ili promjene pravca plovidbe Broda bez prethodne obavijesti, bilo da je riječ o odlasku ili povratku, ukoliko je ono uzrokovano nepredviđenim događajima, višom silom, vremenskim nepogodama, štrajkom, sigurnosnim razlozima ili tehničkim kvarovima koji predstavljaju višu silu, ili bilo kojim drugim razlogom za koji Prijevoznik nije odgovoran.
 • U slučaju otkazivanja, Prijevoznik će osigurati povrat neiskorištenog dijela karte, ali ni pod kojim okolnostima neće odgovarati ni za kakav izravan, neizravan ili posljedični gubitak ili štetu uzrokovanu time, te neće priznati nikakva potraživanja za nadoknadom dodatnih troškova.
 • Vrijeme plovidbe izračunava se na temelju udaljenosti između luka u pogodnim vremenskim prilikama.
 • Prijevoznik ne prihvaća odgovornost za odgode putovanja koje su uzrokovane lučkim aktivnostima.
 • Vrijeme dolaska, ukoliko je naznačeno, ima se smatrati indikativnim i podliježe promjenama uslijed vremenskih prilika, lučkog prometa, ograničenja nadležnih vlasti ili drugih tijela, za koje Prijevoznik ne prihvaća odgovornost.
 • U slučaju otkazivanja, Prijevoznik će nastojati osigurati alternativni vid prijevoza svim klijentima koji putuju u jednom smjeru. To nije nužno priopćiti prije polaska, već se može priopćiti prilikom prijave.
 • Putnici imaju pravo odbiti alternativni vid prijevoza i u tom im se slučaju odobrava povrat neiskorištenog dijela karte,no Prijevoznik neće priznati nikakva potraživanja za nadoknadu dodatnih troškova. Ukoliko putnik odluči ne prihvatiti alternativno sredstvo prijevoza, mora nas o svojoj odluci unaprijed obavijestiti kako bi ostvario pravo na povrat novca.
 • Povrat sredstava neće se nužno izvršiti prilikom prijave.
 • Ukoliko se putnik složi s osiguranim alternativnim putnim aranžmanom, gubi pravo na povrat novca za kartu.
 • Obratite pažnju na to da alternativni vid prijevoza ne jamči dolazak na odredište u isto vrijeme koje je naznačeno na originalnoj rezerviranoj karti i da Prijevoznik ni u kojem slučaju ne priznaje potraživanja za nadoknadom karte ili dodatnih troškova.
 • Prema Uredbi EU-a o pravima putnika (EU) br. 1177/2010, imate pravo na naknadu u iznosu od 50% ukoliko je putovanje otkazano

Izgubljene stvari

 • Prijevoznik ne odgovara za gubitak ili oštećenje prtljage ili drugih osobnih stvari koje su ostavljene na terminalima, ostalim mjestima ili na Brodu.

Nadoknada štete

 • Putnik pristaje nadoknaditi Prijevozniku sve penale, novčane kazne, naknade, gubitke ili štetu bilo koje prirode koju pretrpe Prijevoznik ili Brod temeljem bilo kojeg postupka ili kršenja zakona od strane Putnika ili bilo kojeg od Gostiju koji su navedeni u ovom Ugovoru ili putuju pod ovim Ugovorom.

Obveze Putnika

 • Vi izjavljujete i jamčite da ste valjano ovlašteni od strane ili u ime svih Putnika koji su navedeni u ovom Ugovoru ili putuju u sklopu istog za davanje suglasnosti sa svim odredbama, uvjetima, ograničenjima i izuzecima koji su u njemu sadržani, te da prihvaćanjem i/ili korištenjem ove Karte/ Ugovora on ili ona i/ili oni sukladno tome daju svoj pristanak i slažu se s time da će isto biti obvezujuće i za njih s istom pravnom snagom kao i da su sami, svaki od njih pojedinačno, potpisali ovaj Ugovor. Putnik mora poduzeti odgovarajuće radnje (uključujući pružanje svih potrebnih isprava) koje bi mogle biti potrebne kako bi mu omogućile ukrcaj u odredišnoj luci te općenito za ispunjavanje zakonskih odredbi države u kojoj se luka nalazi.

Odgovornosti putničke agencije

 • Putnička agencija ili Ovlašteni posrednik dužni su putniku prenijeti sve informacije iz ovih Odredbi i uvjeta. U slučaju da Agencija ili Ovlašteni posrednik to propuste učiniti, Agencija ili Ovlašteni posrednik snose odgovornost za bilo koju izravnu ili neizravnu štetu koju klijent pretrpi. Agencija ili Ovlašteni posrednik također su dužni proslijediti klijentu sve informacije koje Prijevoznik povremeno može objavljivati. Prijevoznik ne prihvaća odgovornost za neprenošenje Odredbi i uvjeta ili za netočno prikazivanje informacija putniku.

Uvjeti ukrcavanja

 • Putnici se pozivaju da pročitaju ove Odredbe i uvjete koji su dostupni na našoj internetskoj stranici. Ove Odredbe i uvjeti neće nužno biti otisnuti na karti ili propusnici za ukrcaj na brod koje se izdaju svakom Putniku prilikom prijave. Svi uvjeti ukrcavanja bit će dostupni na Prijevoznikovim šalterima za prijavu, ali samo na zahtjev putnika. Nakon što se putnik ukrca na Brod, automatski se podrazumijeva da prihvaća uvjete ukrcaja i slaže se s njima.

Sigurnost

 • Sigurnosne informacije i troškovi ISPS-a (Međunarodni kodeks zaštite brodova i luka): U skladu s odredbama Međunarodnog kodeksa za zaštitu brodova i luka koje se odnose na antiterorističke propise, putnici moraju pokazati svoje karte ili osobne isprave na zahtjev brodskog časnika. Također moraju dati svoj pristanak za pretragu prtljage ukoliko se to od njih zatraži. Takve provjere mogu provoditi i odjeli lučkih uprava. Prijevoznik će obavijestiti Putnike o tome da lučke uprave mogu podnijeti dodatne zahtjeve i zatražiti plaćanje dodatnih taksi koje se ne mogu uvijek predvidjeti ili prethodno izračunati.

Rješavanje/podnošenje reklamacija

 • U slučaju neispunjenja ili nepotpunog ispunjenja ugovorene usluge, svaki Putnik ima pravo podnijeti reklamacije. Ukoliko Putnik nije zadovoljan s konkretnom situacijom na mjestu pružanja usluge, obvezan je o tome bez odlaganja obavijestiti predstavnika Prijevoznika te iznijeti razlog nezadovoljstva. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom Prijevoznika, djelovati u dobroj vjeri i pokazati želju za rješavanjem bilo kakvih prigovora za vrijeme putovanja. Ukoliko Putnik ne prihvati predloženo rješenje koje odgovara usluzi na mjestu njezinog pružanja, Prijevoznik ne mora uvažiti naknadne prigovore. Ukoliko Putnik prihvati predloženo rješenje na licu mjesta, Prijevoznik ne mora priznati naknadne prigovore.
 • Ukoliko se problem ne riješi na mjestu pružanja usluge nakon intervencije, Putnik je dužan podnijeti pisani prigovor zajedno s podupirućim dokumentima agenciji u kojoj je kupio kartu najkasnije 8 dana po povratku s puta. Prijevoznik će rješavati samo potpuno dokumentirane prigovore koje zaprimi u roku od 8 dana. Svaki putnik zasebno podnosi reklamaciju i Prijevoznik neće uzimati u obzir grupne reklamacije.
 • Dok Prijevoznik ne donese odluku, točnije do isteka 15 dana nakon podnošenja
  pisanog prigovora, Putnik se odriče prava posredovanja treće strane, arbitraže UHPA ili drugih institucija te se odriče davanja informacija u javna glasila i medije, kao i podnošenja tužbi. Prijevoznik može produljiti rok za rješavanje prigovora za još 14 dana radi prikupljanja informacija. Putnik ima pravo na naknadu štete do iznosa stvarne vrijednosti neiskorištenog dijela usluga i ne može uključiti usluge koje su iskorištene niti cjelokupnu vrijednost putnog aranžmana. Naknada štete nastale neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza ograničena je na iznos cijene karte. Navedeno isključuje Putnikovo pravo na naknadu nematerijalne štete. Prijevoznik ne može odgovarati za promjenu pravca puta ili prijevoznog sredstva kao posljedice vremenskih uvjeta (npr. oluje, vjetra) koji utječu na plovidbu.

Sigurnost osobnih podataka

 • Putnik dobrovoljno pruža osobne podatke. Osobni podaci potrebni su za realizacijunaručenih usluga. Isti podaci koriste se u  međusobnoj  komunikaciji.Prijevoznik mora osigurati da se Putnikovi osobni podaci ne iznesu iz zemlje ili predaju trećoj strani, osim u svrhu realizacije naručenih usluga. Osobni podaci čuvat će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta, Putnik daje odobrenje za korištenje njegovih osobnih podataka u svrhu promotivnih ponuda Prijevoznika.

Osiguranje

 • Prijevoznik upozorava putnike da oni i njihova prtljaga nisu pokriveni Putnim osiguranjem. Putnik je odgovoran za kupovinu vlastitog putnog osiguranja.

Sudska nadležnost

 • Za Ugovor je mjerodavno hrvatsko pravo. Strane su suglasne da je u slučaju bilo kakvog spora koji bi mogao nastati u svezi s ovim Ugovorom (uključujući spor koji se odnosi na postojanje i valjanost ovog Ugovora) nadležan sud u Zagrebu.

settings.home_footer_bg.title