Podnošenje prigovora

Obavijest o načinu podnošenja pisanog prigovora:

Sukladno članku 6. Zakona o pružanju usluga u turizmu i članku 10. st. 3. Zakona o zaštiti potrošača obavještavamo putnike da pisani prigovor kojim iznose svoje nezadovoljstvo u odnosu na pružene usluge mogu dostaviti:

  • putem pošte na adresu: KOMPAS Turistička agencija d.o.o., Mate Vlašića 20, Poreč
  • putem elektronske pošte na adresu: info@kompas-travel.com
  • u poslovnici KOMPAS Turistička agencija d.o.o., Trg maršala Tita 5, Rovinj

pri čemu ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora.
Na Vaš prigovor pisano ćemo odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimanja.

Upute putniku za slučaj pojave nepravilnosti u pružanju ugovorenih usluga opisane su u Općim uvjetima putovanja koji su dostupni ovdje.

settings.home_footer_bg.title